VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PASLAUGOS

Home / VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PASLAUGOS

Ši paslauga aktuali įmonėms, kurių apskaitą tvarko nepatyręs specialistas, puikiai sugebantis užregistruoti pirminius apskaitos dokumentus, tačiau neturintis kompetencijos sudaryti finansines ataskaitas. Mūsų patirtis rodo, kad daugelyje smulkių uždarųjų akcinių bendrovių šį darbą atlieka patys savininkai. Nuo 2013-01-01, įsigaliojus naujai LR Buhalterinės apskaitos įstatymo redakcijai, uždarųjų akcinių bendrovių savininkams nebeleidžiama patiems tvarkyti apskaitos.Mes galime atstovauti Jūsų įmonės vyriausiajį buhalterį, siūlydami suteikti šias paslaugas:


Mokėtino pelno mokesčio apskaičiavimas, pelno paskirstymo registravimas;

Metinių finansinių atskaitų sudarymas ir pateikimas;

Sąskaitų plano pritaikymas įmonės poreikiams ir valdymo informacijai rinkti;

Tinkamos apskaitos politikos sudarymas;

Mokesčių optimizavimas;

Biudžeto, veiklos planų sudarymas.